Disclaimer

Rechten

2moso vormt haar website met grote zorgvuldigheid, aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend.
De geplaatste Content, het websiteontwerp, alle layout en alle gebruikte broncode zijn eigendom van 2moso. Het is niet toegestaan inhoud van deze website, 2moso te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisc, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2moso.

Indien je nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy dan vernemen we dat graag. je kunt contact met ons opnemen middels bovenstaande contactgegevens. Onze klantenservice helpt je graag verder als je informatie nodig hebt over gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Disclaimer

Deze informatie m.b.t. de privacy is een uiteenzetting van 2moso haar verplichting tot het beschermen van u tegen inbreuk op de privacy en de vertrouwelijkheid.
Gezien het open en publieke karakter van internet kan 2moso echter geen garantie geven voor de veiligheid van gegevens of informatie die u op onze website doorgeeft.